Regler för snöskoter

Regler för snöskoter

Du får hyra och köra snöskoter själv om:

Du har ett B körkort utfärdat före 1 Januari 2000.

Du har ett förarbevis för snöskoter.

Du får hyra och köra snöskoter i guidad grupp om max 10 personer om:

Du har ett B körkort.

Du har ett förarbevis för snöskoter.

Du har ett AM kort och fyllt 16 år.

Hastighet och vart får man köra?

Laglig maxhastighet med snöskoter är 70 km/h, eller vid speciella markerade platser 30 km/h. När man behöver köra på allmän väg till exempel för att korsa en järnväg eller en bro är högsta hastigheten 20 km/h. Eventuella passagerare måste alltid kliva av vid körning på allmän väg.

Kör man på privat mark skall man alltid kontakta markägaren innan.

Det är ej tillåtet att köra på hygge om inte merparten av träden har en höjd på minst 2 meter över snön. Det är inte tillåtet att köra på för tunn snötäckt mark om det inte är risk för skada på skog eller mark. Gäller även på led.

Ha koll på de skyltar som anger vart du får köra och inte. Se nedan vad skyltarna betyder.

Jag är skyldig att själv ta reda på vart jag får eller inte får köra.

Vi på Sea and Snow har bra koll på vart du kan och får köra utanför led, hör med oss.

Var mycket försiktig vid körning på is. Tjockleken på isen är svår att bedöma.

Det är förbjudet att framföra snöskoter i naturreservat om inte särskilda skoterleder är utmarkerade.

På skoterleden gäller högerregeln. Skoteråkare har väjningsplikt för alla, även gående, längdskidåkare, hundspann mm

Godkänd hjälm är obligatoriskt vid skoterkörning. Skidhjälm är ej godkänt för skoteråkning.

Alkohol

För alkohol gäller samma regler som för bilkörning.

Kontroller/böter

Polis, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen gör regelbundna kontroller på fjället samt led. Hastighet, nykterhet samt om någon kör på förbudsområde.

Det är dryga böter vid körning i förbudsområden. Vid alkohol så gäller samma regler och straff som vid bilkörning.

Regler för snöskoter – Vad betyder skyltarna?

 

Snöskoterled

 

Skoterled
Skoterled – skoterkörning tillåten, kör ej utanför led

 

Skoterled – skoterkörning tillåten

 

30 hastighet

 

30 hastighet upphör

 

Skoterkörning olämplig

 

Ex på vanlig tilläggsskylt

 

Förbud mot snöskoter-och terrängfordon